آراچید

آدرس دفتر مرکزی:

کرج، خیابان طالقانی شمالی، ابتدای خیابان برغان، نبش کوچه بخشداری، ساختمان دفترخانه 32 کرج، طبقه اول، واحد 2

شماره تلفن:

02634001347
02634001306

آدرس ایمیل:

info@arachid.com

تماس با آراچید